Subvencija za nakup lesnih peletov

Oddaja vloge za pridobitev subvencije za nakup lesnih peletov ni več mogoča. Center za podpore vlog, prejetih po 31. maju 2023, skladno z veljavnimi predpisi, ne more več sprejemati. Morebitne dopolnitve k vlogi upravičenci lahko oddate:

  • preko spletne aplikacije: preko povezave, ki ste jo prejeli na vaš elektronski naslov oziroma z neposrednim vpisom v spletno aplikacijo,
  • na enak način, kot ste oddali prvotno vlogo.

Dodatno pojasnilo:

Oddaja vloge je bila mogoča:

  • elektronsko preko spletne aplikacije do vključno 31. maja 2023 do 23:59 ure;
  • s priporočeno poštno pošiljko na naš naslov (Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana) do vključno 31. maja 2023;
  • z navadno pisemsko pošiljko, če jo je center za podpore prejel do vključno 31. maja 2023.

Kontakt

E-pošta: peleti@borzen.si
Telefon: 01 620 76 55
Uradne ure: vsak delovnik od 9h do 11h in od 13h do 15h.

Povezave