Subvencija za nakup lesnih peletov

Z namenom, da bi bila vaša vloga izpolnjena pravilno, pred izpolnjevanjem obvezno preberite Navodila.


Do subvencije za nakup lesnih peletov je upravičena:

 • fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji in pri tem kot gorivo uporablja lesne pelete in
 • je v obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 12. 2022 opravila nakup peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji.

Zakonska določila za pridobitev subvencije:

 • Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ 5 ton lesnih peletov, za vsako tono v višini 100 EUR;
 • Fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo, lahko za vložitev vloge pooblasti drugo osebo;
 • Za eno kurilno napravo je ne glede na število opravljenih nakupov možno vložiti zgolj eno vlogo za pridobitev subvencije;
 • Če v stavbi več gospodinjstev uporablja isto kurilno napravo, se za skupno kurilno napravo vloži ena vloga za pridobitev subvencije.

Priloge, ki jih predloži upravičenec:

 • dokazilo o vgrajeni napravi – (upravičenec priloži eno od zahtevanih dokazil):
  • fotografija naprave, ki izkazuje lokacijo kurilne naprave v prostoru, ALI
  • račun za vgrajeno kurilno napravo (vsebuje naslov naprave) na pelete ALI
  • dokazilo o opravljeni dimnikarski storitvi (opravljeni od 1. januarja 2022 dalje) za to kurilno napravo;
 • račun o nakupu peletov:
  • račun (izdan v obdobju 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022), na katerem sta razvidna naziv, matična ali davčna številka prodajalca, količina peletov, datum nakupa, datum dobave in cena;
 • potrdilo o plačilu računa
  • račun o nakupu lesnih peletov, če je iz računa razvidno, da je plačan (npr. iz računa je razviden način plačila z gotovino oziroma debetno ali kreditno kartico), ali
  • potrdilo o plačilu računa o nakupu lesnih peletov z debetno kartico (TRR izpisek, iz katerega je razvidno plačilo računa) ali
  • potrdilo o plačilu računa o nakupu lesnih peletov s kreditno kartico (izpisek izdajatelja kreditne kartice, iz katerega je razvidno plačilo računa o nakupu lesnih peletov) ali
  • pisna izjava prodajalca, da je bil račun o nakupu lesnih peletov plačan.
 • pooblastilo, če vlogo vloži pooblaščenec upravičenca.

Ob vabilu k oddaji vloge, si lahko preberete tudi vso dokumentacije vezano na oddajo vloge, ki se nahaja na desni strani:

9. decembra sprejeti Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije ter 24. januarja sprejeta Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov, centru za podpore nalaga izplačevanje subvencij za nakup lesnih peletov.

Center za podpore na podlagi Javnega poziva za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov, objavljenega 3.3.2023 v Uradnem listu, od 6.3.2023 do 31.5.2023 omogoča oddajo vloge za pridobitev subvencije za nakup lesnih peletov.


Kontakt

E-pošta: peleti@borzen.si
Telefon: 01 620 76 55
Uradne ure: vsak delovnik od 9h do 11h in od 13h do 15h.

Povezave

Navodila

Z namenom, da bi bila vaša vloga izpolnjena pravilno, pred izpolnjevanjem obvezno preberite Navodila.